dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC CÁT 1

Ban chỉ huy Liên Đội

 

 

STT

Họ và tên

Lớp

Chức vụ

Nhiệm vụ

Địa chỉ

01

Võ Thúy Hiền

5A1

LĐT

Bao quát chung

Cát An 2

02

Huỳnh Thị Thảo Ly

5A1

LĐP

  VTM

Cát Lâm 1

03

Đặng Trần Tuấn Khôi

4A1

LĐP

  Học tập

Cát Lâm 2

04

Trần Lữ Bảo Tiên

5A2

 

Văn nghệ

Cát Lâm 2

05

Phan Thái Bảo

5A2

 

Ủy viên

Cát An 2

06

Nguyễn Ngọc Khánh Băng

4A3

 

Ủy viên

Cát Lâm 3

07

Nguyễn Hà Vy

4A2

 

Ủy viên

Cát An 2

08

Bùi Lâm Thảo Nguyên

4A3

 

Ủy viên

Cát An1

09

Nguyễn Thị Nhàn

4A2

 

Ủy viên

Cát An 2

10

Phạm Võ Gia Huy

4A1

 

Ủy viên

Cát An 2

11

Lê Nguyễn Hà Vy

3B

 

Ủy viên

Cát An 2

 

 

      DANH SÁCH CHI ĐỘI TRƯỞNG VÀ LỚP TRƯỞNG

 

 

S

tt

Họ và tên lớp trưởng

Lớp

Địa

Chỉ

Họ và tên chi đội trưởng

Địa

chỉ

01

 Võ Thúy Hiền

5A1

C An

 Võ Thúy Hiền

C An

02

Phan Thái Bảo

5A2

C An

Phan Thái Bảo

C An

03

Đặng Trần Tuấn Khôi

4A1

C Lâm2

Đặng Trần Tuấn Khôi

C Lâm2

04

Nguyễn Hà Vy

4A2

C An 2

Nguyễn Hà Vy

C An 2

05

Nguyễn Ngọc Khánh

Băng

4A3

C Lâm 3

Nguyễn Ngọc Khánh Băng

C Lâm 3