dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3A/3

Năm học: 2015 – 2016

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Diện chính sách

Con ông (bà)

Chỗ ở hiện nay

Mã số

01

Phạm Băng Băng

24/ 10/ 2007

x

Kinh

 

 

Phạm Ngọc Hồi

Cát Lâm 3

 

02

Phan Ngọc Hoàng

24/ 11/ 2007

 

Kinh

 

 

Phan Dương Quyết

Cát Lâm 3

 

03

La Văn Luân

09/7/2006

 

Nùng

 

 

La Văn Hoa

Cát Lợi

 

04

Nguyễn Tuyết Mai

15/ 12/ 2007

x

Kinh

 

 

Nguyễn Bình Minh

Cát Lâm 2

 

05

Trần Thị Yến Nhi

13/ 12/ 2007

x

Kinh

 

 

Trần Văn Điển

Cát Lâm 2

 

06

Lê Võ Hân Nghi

23/ 01/ 2007

x

Kinh

 

 

Lê Đức Việt

Cát Lâm 2

 

07

Phạm Trường Khắc Việt

18/ 01/ 2007

 

Kinh

 

 

Phạm Văn Mến

Cát An 1

 

08

Phan Hoàng Chí Hiếu

21/ 10/ 2007

 

Kinh

 

 

Phan Văn Cung

Cát Lâm 2

 

09

Phan Nguyễn Kỳ Nguyên

02/ 6/ 2007

 

Tày

 

 

Phan Văn Sáo

Cát Lâm 3

 

10

Võ Thị Hồng Phương

31/ 7/ 2007

x

Kinh

 

 

Võ Thi Văng

Cát Lâm 1

 

11

Đỗ Huỳnh Thị Thu Trang

30/ 01/ 2007

x

Kinh

 

 

Đỗ Văn Minh

Cát Lâm 1

 

12

Thái Thị Thùy Vân                             

29/ 8/ 2007

x

Kinh

 

 

Thái Văn Dần

Cát Lợi

 

13

Lý Yến Vi

08/ 02/ 2007

x

Nùng

x

 

Lý Viết Ngọc

Cát Lâm 3

 

14

Thẩm Thị Tường Vy

10/ 02/ 2007

x

Tày

x

 

Thẩm Văn Hải

Cát Lợi

 

15

Nguyễn Đặng Như Ý

17/ 5/ 2007

x

Kinh

 

 

Nguyễn Văn Diêm

Cát Lâm 2

 

16

Bế Thiên Đức

30 /9/ 2007

 

Tày

 

 

Bế Văn Quang

Cát Lâm 1

 

17

Đoàn Văn Hào

02/ 7/ 2007

 

Kinh

 

 

Đoàn Văn Can

Cát Lâm 3

 

18

Nguyễn Trọng Hữu

28/ 11/ 2007

 

Kinh

 

 

Nguyễn Phúc Hoàng

Cát Lâm 1

 

19

La Thị Phương Thúy

10/ 6/ 2007

x

Tày

x

 

La Văn Cường

Cát Lợi

 

20

Hà Anh Tú

23/ 8/ 2007

 

Nùng

 

 

Hà Văn Tuyến

Cát Lâm 3

 

21

Hồ Thị Cẩm Vân

03/ 6/ 2007

x

Kinh

 

 

Hồ Văn Phát

Cát Lâm 2

 

22

Ma Chung Lâm

21/ 01/ 2007

 

Tày

 

 

Lê Thị Hà

Cát Lợi

 

23

Đỗ Thành Phát

13/10/2007

 

Kinh

 

 

Đỗ Minh Chí

Cát Lâm 2

 

24

Lý Trọng Thế

05/4/2004

 

Tày

 

 

Lý Văn Viên

Cát Lâm 2

 

Ghi chú: Em Đỗ Thành Phát con ông Đỗ Minh Chí tạm trú hộ bà Khuông thôn Cát Lâm 2