dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A/1

Năm học: 2015 – 2016

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Diện chính sách

Con ông (bà)

Chỗ ở hiện nay

Mã số

01

Lương Đình Văn

31/3/2006

 

Nùng

 

 

Lương Văn Hữu

Cát Lâm 3

 

02

Nguyễn Thị Yến Nhi

16/10/2006

x

Kinh

 

 

Nguyễn Bảo

Cát Lâm 2

 

03

Nguyễn Ngọc Hậu

10/4/2006

 

Kinh

 

 

Nguyễn Văn Ánh

Cát lâm 3

 

04

Nguyễn Gia Hưng

10/10/2006

 

Kinh

 

 

Nguyễn Nhiều

Cát Lâm 1

 

05

Ngô Anh Tuấn

29/9/2006

 

Kinh

 

 

Ngô Văn Thắng

Cát Lâm 1

 

06

Trần Ngọc Trung Kiên

18/6/2006

 

Kinh

 

 

Trần Thiện Khiêm

Cát Lâm 3

 

07

Lư Tiểu Vi

05/7/2006

x

Kinh

 

 

Lư Bá Sang

Cát Lâm 2

 

08

Trần Thị Bích Loan

10/10/2006

x

Kinh

 

 

Trần Đến

Cát Lâm 1

 

09

Vi Thị Hồng Nhung

12/10/2006

x

Nùng

x

 

Vi Văn Dình

Cát Lâm 3

 

10

Nguyễn Huyền Trâm Anh

05/9/2006

x

Kinh

 

 

Nguyễn Văn Bình

Cát Lâm 3

 

11

Nguyễn Ngọc Đăng Khoa

14/01/2006

 

Kinh

 

 

Nguyễn Bích Ngọc

Cát Lâm 2

 

12

Đặng Trần Tuấn Khôi

05/6/2006

 

Kinh

 

 

Đặng Quang Định

Cát Lâm 2

 

13

Nguyễn Lý Anh Kiệt

06/3/2006

 

Tày

 

 

Nguyễn Văn Rậy

Cát Lâm 1

 

14

Lê Trần Khánh Quyên

18/8/2006

x

Kinh

 

 

Lê Văn Hòa

Cát Điền

 

15

Nguyễn Minh Hiếu

19/8/2006

 

Kinh

 

 

Nguyễn Thiện Tín

Cát Lâm 2

 

16

Vi Bảo Thi

01/11/2006

x

Tày

x

 

Vi Hồng Vinh

Cát Lâm 1

 

17

Đoàn Vũ Bình Phương

25/9/2006

 

Kinh

 

 

Đoàn Thái Phiên

Cát Lâm 2

 

18

Võ Trung Hạng

10/02/2006

 

Kinh

 

 

Võ Trung Hùng

Cát Lâm 3

 

19

Bùi Thảo Uyên

12/02/2006

x

Kinh

 

 

Bùi văn Kho

Cát Lâm 1

 

20

Nguyễn Đức Huy

25/5/2006

 

Kinh

 

 

Nguyễn Phúc Hoàng

Cát Lâm 1

 

21

Thẩm Cao An

09/10/2006

 

Tày

 

 

Thẩm Văn Thủ

Cát Lợi

 

22

Hà Đại Khánh Duy

27/6/2006

 

Kinh

 

 

Hà Đại Lâm

Cát An 2

 

23

Nguyễn Thị Mỹ Huệ

05/01/2006

x

Kinh

 

 

Nguyễn Văn Hạnh

Cát An 1

 

24

Hoàng Mạnh Hùng

02/4/2006

 

Nùng

 

 

Hoàng Văn Thủy

Cát Lợi

 

25

Phạm Võ Gia Huy

17/4/2006

 

Kinh

 

 

Phạm Xuân Hòa

Cát An 2

 

26

Nông Vĩnh Long

06/12/2006

 

Tày

 

Cận nghèo

Nông Văn Hoàn

Cát Lợi

 

27

Nguyễn Văn Nghĩa

05/10/2003

 

Kinh

 

 

Nguyễn Văn Sinh

Cát An 2

 

28

Nguyễn Đình Phúc

26/11/2006

 

Kinh

 

 

Nguyễn Đình Thanh

Cát Lợi

 

29

Nguyễn Thị Ái Anh

11/5/2006

x

Kinh

 

 

Nguyễn Tây Sơn

Cát Lâm 2

C đến

 

Ghi chú: Em Nguyễn Thị Ái Anh con ông Nguyễn Tây Sơn tạm trú hộ bà Ba Chả thôn Cát Lâm 2

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A/2

Năm học: 2015 – 2016

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Diện chính sách

Con ông (bà)

Chỗ ở hiện nay

Mã số

01

Huỳnh Văn Chu

22/11/2006

 

Kinh

 

 

Huỳnh Văn Chánh

Cát Lợi

 

02

Nguyễn Thị Kiều Diên

28/11/2006

x

Kinh

 

 

Ng Như Anh Tiên

Cát Lâm 2

 

03

Bùi Thị Nhã Vi

04/5/2006

x

Kinh

 

 

Bùi Văn Đình

Cát Lâm 3

 

04

Nguyễn Thu Thanh

04/10/2006

x

Kinh

 

 

Nguyễn Thành Cương

Cát Lâm 3

 

05

Nguyễn Duy Phong

23/6/2006

 

Kinh

 

 

Nguyễn Ngọc Minh

Cát Lâm 3

 

06

Đàm Thái Tú

02/4/2006

 

Tày

 

 

Đàm Văn Tới

Cát Lâm 3

 

07

Nguyễn Thành Đạt

30/4/2006

 

Kinh

 

 

Nguyễn Chín

Cát Lâm 1

 

08

Nguyễn Thu Ngân

16/3/2006

x

Kinh

 

 

Nguyễn Tấn Nghĩa

Cát Lợi

 

09

Lưu Ng Kim Hoàng Linh

02/11/2006

 

Kinh

 

 

Lưu Kim Long

Cát Lâm 3

 

10

Huỳnh Thị Phương Thảo

14/4/2006

x

Kinh

 

 

Huỳnh Ngọc Lộc

Cát Lâm 3

 

11

Bùi Hồng Anh

08/4/2006

 

Kinh

 

 

Bùi Đăng Vinh

Cát Lâm 1

 

12

Trương Thị Phương Thảo

14/4/2006

x

Kinh

 

 

Trương Tùng Thạch

Cát Lâm 3

 

13

Đỗ Lê Thành Trung

21/8/2006

 

Kinh

 

 

Đỗ Văn Thiện

Cát Lâm 2

 

14

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

25/4/2006

x

Tày

x

 

Nguyễn Văn Điển

Cát Lợi

 

15

Nguyễn Ngọc Hậu

10/01/2006

 

Kinh

 

Hộ nghèo

Nguyễn Thị Vận

Cát Lâm 1

 

16

Hà Phương Uyên

01/7/2006

x

Kinh

 

 

Hà Công Chức

Cát Lâm 2

 

17

Võ Bảo Châu

18/12/2006

x

Kinh

 

 

Võ Tấn Sâm

Cát Lâm 2

 

18

Lê Võ Gia Hưng

27/10/2005

 

Kinh

 

 

Lê Võ Thế Công

Cát Lâm 2

 

19

Đoàn Gia Ngọc Duy

02/01/2006

 

Kinh

 

Cận nghèo

Đoàn Thị Thanh Liễu

Cát Lâm 1

 

20

Nguyễn Hoàng Văn

22/9/2005

 

Tày

 

 

Nguyễn Văn Chung

Cát Lợi

 

21

Bùi Quang Tâm

15/4/2006

 

Kinh

 

 

Bùi Viết Hợi

Cát Lâm 1

 

22

Ma Thị Huệ

06/12/2006

x

Tày

x

 

Ma VănNam

Cát Lợi

 

23

Phạm Thị Mỹ Duyên

12/6/2006

x

Kinh

 

 

Phạm Văn Quốc

Cát An 1

 

24

Nguyễn Hà Vi

06/8/2006

x

Kinh

 

 

Nguyễn Xuân Trà

Cát An 2

 

25

Nguyễn Thị Nhàn

10/01/2006

x

Kinh

 

 

Nguyễn Văn Tuấn

Cát An 2

 

26

Châu Duy Thành

12/10/2006

 

Kinh

 

 

Châu Đình Tú

Cát Lợi

 

27

Trương Anh Khoa

10/8/2006

 

Kinh

 

 

Trương Tấn Hạnh

Cát An 2

 

28

Nguyễn Đình Sơn

08/10/2006

 

Kinh

 

Hộ nghèo

Nguyễn Đình Quang

Cát An 2

 

29

Lê Văn Thanh

05/5/2006

 

Kinh

 

 

Lê Văn Nha

Cát An 2

 

Ghi chú: