dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A/3

Năm học: 2015 – 2016

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Diện chính sách

Con ông (bà)

Chỗ ở hiện nay

Mã số

01

Lương Hoàng Anh

23/9/2006

x

Kinh

 

 

Lương Văn Chiến

Cát Lâm 3

 

02

Đinh Thị Ngọc Ánh

06/01/2006

x

Tày

x

 

Đinh Đại Vương

Cát Lâm 1

 

03

Phạm Hồng Biên

21/10/2006

 

Kinh

 

 

Phạm Phúc

Cát lâm 2

 

04

Võ Thành Công

19/11/2006

 

Kinh

 

 

Võ Thành Dũng

Cát Lâm 3

 

05

Lê Thị Cẩm Tiên

12/02/2006

x

Kinh

 

Hộ nghèo

Đào Thị Thu Việt

Cát Lâm 3

 

06

Nguyễn Anh Tuấn Đạt

04/6/2006

 

Kinh

 

 

Nguyễn Bạn

Cát Lâm 2

 

07

Trần Phú

29/8/2006

 

Kinh

 

 

Trần Đình Thái

Cát Lâm 1

 

08

Lý Thị Thu Duyên

06/4/2006

x

Nùng

x

 

Lý Văn Dinh

Cát Lâm 1

 

09

Hoàng Trung Kiên

12/11/2006

 

Tày

 

 

Hoàng Chấn Hưng

Cát Lâm 2

 

10

Đàm Thị Thu Hồng

06/7/2005

x

Nùng

x

 

Đàm Thị Hằng

Cát Lâm 1

 

11

Nguyễn Tứ Phú

15/02/2006

 

Kinh

 

 

Nguyễn Thanh Vương

Cát Lâm 2

 

12

Nguyễn Ngọc Khánh Băng

13/01/2006

x

Kinh

 

 

Nguyễn Thế Dũng

Cát Lâm 3

 

13

Châu Nguyễn Bảo Khanh

08/ 10/ 2006

 

Kinh

 

 

Châu Đình Lợi

Cát Lợi

 

14

Nguyễn Thị Ngọc Nga

24/4/2006

x

Kinh

 

 

Nguyễn Đức Mạnh

Cát Lâm 1

 

15

Phùng Phạm Hoàng Anh

12/8/2006

 

Kinh

 

 

Phạm Thị Thúy Loan

Cát lâm 1

 

16

Hồ Lưu Thắng

02/11/2006

 

Kinh

 

 

Hồ VănNam

Cát Lâm 3

 

17

Trần Thị Cẩm Ni

12/12/2005

x

Kinh

 

 

Trần Minh Bình

Cát Lâm 1

 

18

Mai Trần Lộc

21/10/2006

 

Kinh

 

 

Mai Xuân Thủy

Cát Lâm 3

 

19

Bùi Gia Nghĩa

24/11/2006

 

Kinh

 

Hộ nghèo

Bùi Văn Hiển

Cát Lâm 3

 

20

Nông Văn Tiệp

29/6/2004

 

Tày

 

 

Nông Văn Thượng

Cát Lợi

 

21

Bùi Lâm Thảo Nguyên

21/8/2006

x

Kinh

 

 

Bùi Duy Khiêm

Cát An 1

 

22

Trần Nguyễn Tấn Mỹ

25/ 01/ 2006

 

Kinh

 

 

Trần Văn Dũng

Cát Lợi

 

23

Đặng Thị Anh Trúc

05/10/2006

x

Kinh

 

 

Đặng Minh Ti

Cát Lợi

 

24

Võ Thanh Tùng

01/9/2006

 

Kinh

 

 

Võ Thành Thanh

Cát Lợi

 

25

Nông Thị Nga

08/12/2006

x

Tày

x

 

Nông Văn Ngôn

Cát Lợi

 

26

Mã Thị Ngọc Linh

19/6/2006

x

Nùng

x

Hộ nghèo

Mã Văn Sài

Cát An 2

 

27

Nông Ngọc Chương

08/7/2006

 

Tày

 

 

Nông Văn Chuyên

Cát Lợi

 

28

Võ Thanh Hào

17/9/2006

 

Kinh

 

 

Võ Thanh Cường

Cát An 1

 

29

Hoàng Ngọc Mai

28/10/2005

x

Nùng

x

 

Hoàng Văn Bạo

 

C đến

 

Ghi chú: Em Hoàng Ngọc Mai con ông Hoàng Văn Bạo tạm trú hộ ông Nguyễn Văn Ninh thôn Cát Lợi