dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5A/1

Năm học: 2015 – 2016

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Diện chính sách

Con ông (bà)

Chỗ ở hiện nay

Mã số

01

Hà Thị Yến Linh

20/01/2005

x

Nùng

x

 

Hà Văn Quý

Cát Lâm 1

 

02

Võ HoàiNam

13/10/2004

 

Kinh

 

 

Võ Văn Ha

Cát Lâm 1

 

03

Nguyễn Lưu Bình

03/11/2005

 

Kinh

 

 

Nguyễn Bắc Hưng

Cát Lâm 2

 

04

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

19/12/2005

x

Kinh

 

 

Nguyễn văn Tô

Cát Lợi

 

05

Nguyễn Quốc Khánh

31/10/2005

 

Kinh

 

 

Nguyễn Văn Lịch

Cát Lâm 1

 

06

Huỳnh Thiên Phong

07/10/2005

 

Kinh

 

 

Huỳnh Xuân Phụng

Cát Lâm 1

 

07

Huỳnh Thị Thảo Ly

30/5/2005

x

Kinh

 

 

Huỳnh Thế Thuận

Cát Lâm 1

 

08

Võ Thị Hạ Vy

01/10/2005

x

Kinh

 

 

Võ Văn Hiện

Cát Lâm 3

 

09

Thẩm Thị Ngọc Anh

28/4/2005

x

Tày

x

 

Thẩm Văn Hải

Cát Lợi

 

10

Tạ Minh Tùng

25/ 10/ 2005

 

Kinh

 

 

Tạ Văn Thảnh

Cát Lâm 3

 

11

Phan Văn Cường

23/7/2005

 

Kinh

 

 

Phan Văn Vinh

Cát Lâm 1

 

12

Chung Văn Kiên

14/10/2005

 

Tày

 

 

Chung Văn Tiện

Cát Lâm 3

 

13

Lý Thị Mỹ Quyên

27/12/2005

x

Nùng

x

 

Lý Viết Ngôn

Cát Lâm 3

 

14

Nguyễn Thị Thanh Trúc

04/10/2005

x

Kinh

 

 

Nguyễn Đăng Chiến

Cát Lâm 3

 

15

Phạm Tuyết Nhi

28/10/2005

x

Kinh

 

 

Phạm Trung Hiếu

Cát Lâm 2

 

16

Lục Thị Kim Chi

23/11/2005

x

Nùng

x

 

Lục Chí Cao

Cát Lâm 1

 

17

Nguyễn Lộc Tỉnh

27/5/2005

 

Kinh

 

 

Nguyễn Văn Trọng

Cát Lâm 2

 

18

Đỗ Nhất Tâm

16/5/2005

 

Kinh

 

 

Đỗ Văn Dũng

Cát Lợi

 

19

Trương Thị Thùy Trang

21/12/2005

x

Kinh

 

 

Trương Công Cường

Cát Lâm 3

 

20

Hứa Ngọc Linh

09/7/2005

x

Tày

x

 

Hứa Xuân San

Cát Lâm 3

 

21

Nguyễn Lan Anh

11/02/2005

x

Kinh

 

 

Nguyễn Đình Thanh

Cát Lợi

 

22

Nông Văn Dương

17/01/2005

 

Tày

 

 

Nông Văn Ngôn

Cát Lợi

 

23

Nguyễn Như Nguyệt

12/11/2005

x

Kinh

 

 

Nguyễn Văn Anh

Cát Lâm 2

 

24

Trần Hồng Đức

06/6/2005

 

Kinh

 

 

Trần Văn Cường

Cát Lâm 3

 

25

Trần Thị Quỳnh Mai

19/3/2005

x

Kinh

 

 

Trần Văn Xuân

Cát Lâm 1

 

26

Hứa Thanh Trường

11/10/2005

 

Nùng

 

 

Hứa Văn Quốc

Cát An 1

 

27

Phan Thị Trúc Linh

28/8/2005

x

Kinh

 

 

Phan Văn Phượng

Cát An 1

 

28

Ma Xuân Huấn

21/01/2005

 

Tày

 

Hộ nghèo

Ma Kiên Văn

Cát An 1

 

29

Võ Thúy Hiền

30/01/2005

x

Kinh

 

 

Võ Minh Dũng

Cát An 2

 

30

Hoàng Thị Nhung

14/6/2005

x

Tày

x

Cận nghèo

Hoàng văn Cầu

Cát An 2

 

31

Ma Thị Hiền

07/5/2005

x

Tày

x

 

Ma Kiên Duẩn

Cát An 1

 

32

Lâm Thúy Viên

05/7/2005

x

Kinh

 

 

Lâm Ngọc Dũng

Cát An 1

 

33

Võ Văn Xin

31/10/2005

 

Kinh

 

 

Võ Văn Nuôi

Cát An 2

 

 

Ghi chú: