dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5A/2

Năm học: 2015 – 2016

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Diện chính sách

Con ông (bà)

Chỗ ở hiện nay

Mã số

01

Phan Thái Bảo

15/4/2005

x

Kinh

 

 

Phan Hành Sơn

Cát An 2

 

02

Đỗ Thanh Phong

06/11/2005

 

Kinh

 

 

Đỗ Ngọc Toàn

Cát Lợi

 

03

Nguyễn Anh Ba

20/4/2005

 

Kinh

 

 

Nguyễn Tấn Tình

Cát Lợi

 

04

Nguyễn Lâm Hoàng Dung

16/11/2005

x

Kinh

 

 

Nguyễn Thái Duy

Cát Lâm 3

 

05

Đặng Thị Mai Linh

26/6/2005

x

Kinh

 

 

Đặng Văn Vinh

Cát An 2

 

06

Trần Gia Hưng

03/4/2005

 

Kinh

 

 

Võ Thị Mỹ Dung

Cát Lâm 2

 

07

Bùi Nguyễn Hải Hưng

09/6/2005

 

Kinh

 

 

Bùi Sơn Hài

Cát Lâm 2

 

08

Võ Tấn Lợi

02/5/2005

 

Kinh

 

 

Võ Tấn Phúc

Cát Lâm 2

 

09

Phạm Long Vũ

14/8/2005

 

Kinh

 

 

Phạm Xuân Trường

Cát Lâm 2

 

10

Trần Văn Vũ

16/4/2003

 

Kinh

 

Cận  nghèo

Trần Văn Xuân

Cát Lâm 1

 

11

Lục Văn Thắng

09/02/2005

 

Nùng

 

 

Lục Văn Hải

Cát Lợi

 

12

Trần Lữ Bảo Tiên

10/01/2005

x

Kinh

 

 

Trần Thành Tín

Cát Lâm 3

 

13

Lê Huỳnh Anh

20/10/2005

 

Kinh

 

 

Lê Quang Trung

Cát Lâm 1

 

14

Nguyễn Lê Thùy Nga

06/8/2005

x

Kinh

 

 

Nguyễn Văn Cư

Cát Lợi

 

15

Nguyễn Hoàng Long

02/04/2005

 

Kinh

 

 

Nguyễn Phan Huy

Cát Lâm 2

 

16

Lê Hồng Ngân

23/3/2005

x

Kinh

 

 

Lê Văn Tuấn

Cát Lâm 2

 

17

Phùng Đình Hậu

26/7/2005

 

Kinh

 

 

Phùng Đình Hưng

Cát Lâm 2

 

18

Đàm Minh Phương

02/6/2005

 

Tày

 

 

Đàm Văn Trực

Cát Lâm 3

 

19

Hoàng Gia Huy

04/02/2005

 

Nùng

 

 

Hoàng Hữu Truyền

Cát Lâm 1

 

20

Nguyễn Văn Hiếu

15/7/2005

 

Kinh

 

 

Nguyễn Văn Sang

Cát Lợi

 

21

Nguyễn Phạm Thanh Bình

03/02/2005

 

Kinh

 

 

Nguyễn Văn Thanh

Cát An 1

 

22

Nguyễn Thị Thanh Tiên

02/9/2005

x

Kinh

 

 

Nguyễn Thanh Việt

Cát Lâm 1

 

23

Sái Chí Khiêm

04/6/2005

 

Tày

 

 

Sái Hồng Đô

Cát Lợi

 

24

Trần Quốc Thắng

28/6/2005

 

Kinh

 

 

Trần Quốc Bình

Cát Lâm 2

 

25

Nguyễn Thị Hường

28/6/2005

x

Kinh

 

 

Nguyễn Phải

Cát Lâm 2

 

26

Ngô Đỗ Đình Nhung

19/12/2005

 

Kinh

 

 

Ngô Minh Trung

Cát An 2

 

27

Huỳnh Thị Quỳnh Như

03/11/2005

x

Kinh

 

 

Huỳnh Việt Quang

Cát An 2

 

28

Mã Văn Kỳ

05/02/2004

 

Nùng

 

 

Mã Văn Cầu

Cát An 2

 

29

Nguyễn Duy Anh

13/10/2005

 

Kinh

 

Cận  nghèo

Nguyễn Kế Sang

Cát An 2

 

30

Dương Hạ Tường Vi

18/12/2005

x

Kinh

 

 

Dương Duy Linh

Cát An 1

 

31

Nguyễn Đình Giang

12/02/2005

 

Kinh

 

Hộ nghèo

Nguyễn Đình Quang

Cát An 2

 

32

Lê Thị Phương Diễm

26/4/2005

x

Kinh

 

 

Lê Hoài Phương

Cát An 2

 

33

ChuTuấn Dũng

14/7/2005

 

Kinh

 

 

ChuBá Mạnh

Cát Lâm 3

C đến

 

Ghi chú: Em Chu Tuấn Dũng con ông Chu Bá Mạnh mới chuyển đến thôn Cát Lâm 3