dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Môn Toán Ôn tập: Các số đến 10 mien phi,tai lieu Môn Toán Ôn tập: Các số đến 10 mien phi,bai giang Môn Toán Ôn tập: Các số đến 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/2/2016 5:06:51 AM
Filesize: 0.87 M
Download count: 126
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Chào mừng quý thầy
cô giáo về dự giờ
Môn : Toán
Người thực hiện : Ho�ng Thanh Thựy
Kiểm tra bài cũ:
Ôn tập: Các số đến 10
Toán
Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2014
Viết số từ 0 đến 10 vào dưới mỗi vạch của tia số :
0
4
3
1
2
5
6
7
8
9
10
B�i 1:
Bài 2:

>
<
=
?
9 … 7 2 … 5 8 … 8
7 … 9 5 … 2 6 … 6

b) 6 … 4 3 … 8 2 … 6
4 … 3 8 … 10 6 … 10
6 … 3 3 … 10 2 … 2
Bài 2:

>
<
=
?
9 7 2 5 8 8
7 9 5 2 6 6

b) 6 4 3 8 2 6
4 3 8 10 6 10
6 3 3 10 2 2
.....
.....
.....
.....
.....
....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
>
>
>
>
>
>
<
>
<
<
<
<
<
>
>
Nghỉ giữa tiết
5 , 7 , 3 , 8
Bài 3:
6 , 3 , 4 , 9
a) Khoanh v�o s? l?n nh?t :
b) Khoanh v�o s? bộ nh?t :
Thứ năm ngày 17 tháng 4 năm 2014
Toán
Ôn tập: Các số đến 10
Bài 4:
Viết các số 10 , 7 , 5 , 9 theo thứ tự :
T? bộ d?n l?n : .................................................................

b) T? l?n d?n bộ :............................
5 , 7 , 9 , 10
10 , 9 , 7 , 5
5 cm
9 cm
2 cm
A
B
M
N
P
Q
Bài 5: Đo độ dài của các đoạn thẳng :

Tiết học kết thúc
Chúc các em
học tốt các tiết sau

CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI