dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

     PHÒNG GD&ĐT CÁT TIÊN           TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC CÁT 1

 
   

 


      Số:  32/PC-THPC1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Phước Cát 1, ngày 31 tháng 5 năm 2016

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC HÈ 2016

 

Stt

Từ
ngày

Đến
ngày

 GIÁO VIÊN TRỰC

BGH TRỰC

Ghi chú

1

1/6

10/6

Phạn Thị Ngọc Nhung

Thầy Trung 01223164077

 

 

2

Trần Thị Thu Hằng

 

3

Trần Thị Ánh

 

4

11/6

20/6

Phạm Thị Kim Oanh

 

5

Nguyễn Thị Út

 

6

Phạm Thị Thu Thúy

 

7

21/6

30/6

Nguyễn Thị Kim Anh

 

8

Nguyễn Thị Thu

 

9

Nguyễn Thị Thuý Hằng

 

10

1/7

10/7

Lý Thị Phú

 

11

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

 

12

Nguyễn Thị Hải

 

13

11/7

 

 

20/7

 

 

Đinh Thị Kim Hoa

 

Thầy Ninh 0902461806

 

14

Nguyễn Xuân Hoàng

 

15

Phạm Thị Bích Nhị

 

16

21/7

 

 

30/7

 

 

Hà Đắc Đậu

 

17

Lê Xuân Hiếu

 

18

Nguyễn Văn Diêm

 

19

1/8

 

 

10/8

 

 

Kim Thị Hường

 

20

Nguyễn Thị Hội

 

21

Nguyễn Thị Hà

 

ĐIỂM TRƯỜNG CÁT AN

 

22

1/6

 

 

 

10/8

 

 

 

Trương Thị Thanh Hoan

 

23

Nguyễn Thị Thanh Nga

 

24

Nguyễn Thị Xuân Tình

 

25

Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

 

 

Phước Cát 1, ngày 31 tháng 5 năm 2016

 

 

 

                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Nguyễn Trung