dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Xem đồng hồ mien phi,tai lieu Xem đồng hồ mien phi,bai giang Xem đồng hồ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/2/2016 8:22:08 AM
Filesize: 4.01 M
Download count: 99
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Toán : LỚP 3
Thực hành xem đồng hồ.
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 3a2
LÊ THỊ HẠNH TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ THƯỜNG KIỆT - BẢO LỘC – LÂM ĐỒNG
�Kiểm tra bài cũ:
Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2013
Môn: Toán
2 học sinh:
Hãy đọc các số sau:
V, IV, VII, IX; XII, IXX, XXII, VI, XI.
Luyện tập về Làm quen với chữ số La Mã.
Sách giáo khoa Toán 3/ Trang 123
Bài mới
Môn: Toán
Bài: Thực hành xem đồng hồ
Thứ sáu ngày 1 tháng 3 năm 2013
6 giờ 10 phút.
6 giờ 56 phút
hoặc 7 giờ kém 4 phút
6 giờ 13 phút.
Môn: Toán
Bài: Thực hành xem đồng hồ
Thứ sáu ngày 1 tháng 3 năm 2013
Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
Đồng hồ chỉ
2 giờ 10 phút.
B. Đồng hồ chỉ
5 giờ 16 phút.
C. Đồng hồ chỉ
11 giờ 22 phút.
D. Đồng hồ chỉ
10 giờ kém 26 phút.
E. Đồng hồ chỉ
11 giờ kém 21 phút.
G. Đồng hồ chỉ
4 giờ kém 3 phút.
Bài 2: Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ:
a) 8 giờ 7 phút b) 12 giờ 34 phút c) 4 giờ kém 13 phút
Bài 3: Đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới đây?
Đồng hồ B ứng
với 3 giờ 27 phút.
Đồng hồ G ứng
với 12 giờ rưỡi.
Đồng hồ C ứng với
1 giờ kém 16 phút.
Đồng hồ A ứng với
7 giờ 55 phút.
Đồng hồ E ứng với
5 giờ kém 23 phút.
Đồng hồ I ứng với
10 giờ 8 phút.
Đồng hồ H ứng với
8 giờ 50 phút.
Đồng hồ D ứng
với 9 giờ 19 phút.
Môn toán hôm nay các em học bài gì?
Củng cố:
Muốn xác định giờ chính xác ta làm thế nào?
Muốn xác định giờ chính xác ta xác định vị trí kim ngắn trước sau đó là đến kim dài.
Môn toán hôm nay các em học Bài: Thực hành xem đồng hồ
6 giờ 10 phút.
6 giờ 56 phút
hoặc 7 giờ kém 4 phút
6 giờ 13 phút.
Môn: Toán
Bài: Thực hành xem đồng hồ
Thứ sáu ngày 1 tháng 3 năm 2013
Bài 1:
Bài 2:
Bài 3 :
Nhận xét tiết học: Tuyên dương – nhắc nhở
Dặn dò:
Về thực hành xem giờ hàng ngày.Làm bài trong vở bài tập.
Chuẩn bị bài: Thực hành xem đồng hồ ( Tiếp theo)Bài 1, bài 2, bài 3. trang 125.
Tiết học đến đây là hết rồi!
Cảm ơn các thầy cô giáo và các em